രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ പാചകവാതക വിലകൂട്ടി

ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക വില വർധിപ്പിച്ചു. സിലിണ്ടറിന് 209 രൂപയാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. ഹോട്ടലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 കിലോ സിലിണ്ടറിനാണ് വില കൂട്ടിയത്. പുതിയ വില അനുസരിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില 1747.50 രൂപയാണ്. ഡെൽഹിയിൽ വില 1731.50 ആയി ഉയർന്നു.

അതേസമയം സെപ്തംബർ 1 ന് വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില 160 രൂപ കുറച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷം വീണ്ടും വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.