മന്ത്രി അറിയാതെ വീണ്ടും ഉത്തരവ്; ക്ഷുഭിതനായി മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ; അനുമതിയില്ലാതെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കും

ആദ്യമായിട്ടല്ല സി പി ഐ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പിൽ മന്ത്രിമാരോ – ഓഫീസോ അറിയാതെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലിന്റെ വകുപ്പിൽ മന്ത്രിയറിയാതെ പല ഉത്തരവുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറക്കിയ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പതിവുപോലെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പതിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയാറുള്ളത്. ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിയില്ല. റേഷൻ വിതരണത്തിൽ സമയക്രമം ഏർപ്പെടുത്തി പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് ആണ് പുതിയ വിവാദം.

ഈ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ വിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി. മന്ത്രി അറിയാതെയാണ് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. തന്നെ അറിയിക്കാതെ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിൽ മന്ത്രിക്ക് അമർഷമുണ്ട്. മാസത്തിൽ 15ആം തീയതി വരെ മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾ (മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾ)ക്കും, ശേഷം പൊതുവിഭാഗങ്ങൾ(നീല, വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾ)ക്കും റേഷൻ നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയത്.

പുതിയ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്. ‘ഞാനോ ഓഫീസോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നില്ല. അനുമതിയില്ലാതെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കും’, മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ രീതി നടപ്പാക്കിയാൽ റേഷൻ നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണെന്ന് റേഷൻവ്യാപാരികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.15-നു മുമ്പ് റേഷൻ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മുൻഗണനവിഭാഗത്തിന് പിന്നീട് നൽകുമോയെന്ന കാര്യത്തിലുൾപ്പടെ വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.