‘നവകേരള സദസിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കണം, 200 കുട്ടികളെ എങ്കിലും എത്തിക്കണം, വേണമെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അവധി നൽകാം’; ഡിഇഒ പ്രധാന അധ്യാപകർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി


മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും മലപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആളുണ്ടാവില്ല എന്ന ഭീതിയിലാണ് സർക്കാർ. ഇതിനായി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സഹായം തേടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അല്ലാതെ നവകേരള സദസിൽ കുട്ടികൾക്കെന്താണ് കാര്യം ?

നവകേരള സദസ്സ് വിജയിപ്പിക്കാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ എത്തിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഓരോ സ്കൂളിൽനിന്നും കുറഞ്ഞത് 200 കുട്ടികളെ വീതം എത്തിക്കാനാണ് പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് ലഭിച്ച നിർദേശം. തിരൂരങ്ങാടി ഡി ഇ ഒ വിളിച്ചുചേർത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

നവ കേരള സദസ്സിന് ആളെ കൂട്ടാനായി സ്കൂളൂകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ എത്തിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കർശന നിർദേശം. മലപ്പുറത്തെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായം തേടിയത്.
ഓരോ സ്കൂളിൽനിന്നും കുറഞ്ഞത് 200 കുട്ടികളെ വീതം എത്തിക്കാനാണ് പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് ലഭിച്ച നിർദേശം. തിരൂരങ്ങാടി ഡി ഇഒ വിളിച്ചുചേർത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മന്ത്രി V അബ്ദു റഹിമാന്റെ മണ്ഡലമായ താനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകൾ 200 കുട്ടികളെ വീതവും തിരൂരങ്ങാടി, വേങ്ങര മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾ 100 കുട്ടികളെ വീതവും എത്തിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ വിടരുത്, അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം വിട്ടാൽ മതിയെന്നും പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അധ്യാപകരെയും അയയ്ക്കണം.

വിദ്യാർഥികളെ സ്കൂളുകളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചില പ്രധാനാധ്യാപകർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിൽനിന്നുള്ള നിർദേശമാണന്നും തനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഡിഇഒയുടെ പ്രതികരണം. വിദ്യാർഥികളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതപത്രം വേണം. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്കൂളുകൾ സ്വന്തംനിലയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിർദേശിച്ചു.

വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സ്കൂൾ വാഹനവും വിട്ടുനൽകിയാൽ ക്ലാസ് നടത്താൻ പ്രയാസമാകില്ലേ എന്ന പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ചോദ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അവധി നൽകാമെന്നും ഡിഇഒ അറിയിച്ചെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു. വരുന്ന 27 മുതൽ 30 വരെ യാണ് നവ കേരള സദസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത്.