9 ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി; അധ്യാപക ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം നടക്കുന്നതിനാലാണ് അവധി

അധ്യാപകർക്ക്​ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം നടക്കുന്ന​ ജില്ലകളിൽ ഒന്നുമുതൽ പത്തുവരെ ക്ലാസുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്​, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്​​, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ​ജില്ലകളിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട്, ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ലകളിലുമാണ്​ അവധി.

കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, വയനാട് ജില്ലകളിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട്, ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഒഴികെ ഉപജില്ലകളിലും പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും.

ജില്ല സ്​കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട്​ 24നും പാലക്കാട്​ ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട്, ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഒഴികെ ഉപജില്ലകളിൽ 27നും എറണാകുളത്തും കൊല്ലത്തും 28നും കോട്ടയത്ത്​ 29നുമാണ്​ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനം. പരിശീലനം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ സ്കൂളുകൾക്ക്​ അവധിയായിരിക്കും.

ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉപജില്ല കലോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപജില്ലകളിൽ ക്ലസ്റ്റർ യോഗം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ അതാത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തി.