മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ സിഗ്നല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട് വിമാനങ്ങള്‍; അപകടസാധ്യതയെന്ന് ഡിജിസിഎ, പിന്നിലാര്?

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് ജിപിഎസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വിശദമായ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ).

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ വിമാനങ്ങളുടെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി പരാതികൾ വിമാനകമ്പനികളിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു. സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ വലിയ അപകടമാണ് ഈ വിഷയമെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഡിജിസിഎ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും അവയെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത്.

പുതിയ ഭീഷണികളെത്തുടർന്നും അടുത്തിടെയായി ഉയർന്നു വരുന്ന വ്യാജവും കബളിപ്പിക്കുന്നതുമായ സിഗ്നലുകളുടെ ജിഎൻഎസ്എസ് (ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റ്ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം) റിപ്പോർട്ടും കാരണം വ്യോമ വ്യവസായം അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമായി പൊരുതുകയാണെന്നാണ് ഡിജിസിഎയുടെ സർക്കുലറിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

വ്യോമാതിർത്തിയിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക റോഡ് മാപ്പും പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശവും വ്യക്തതയും ഡിജിസിഎ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിലുണ്ട്. കൂടാതെ, ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ നിരീക്ഷിക്കുവാനും അതിനായി ഒരു വിശകലന ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുനുമുള്ള നിർദ്ദേശവും ഡിജിസിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.