നവകേരള സദസ്: കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കിയതിന് പ്രധാന അധ്യാപകന് നോട്ടീസ്

നവകേരള സദസ്സിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ റോഡരികിൽ നിർത്തിയ സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകന് നോട്ടീസ്.

മലപ്പുറം എടപ്പാൾ തുയ്യം ജി.എൽ.പി സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായ സേതുമാധവൻ കാടാട്ടിനാണ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത്. നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല, വിദ്യാർത്ഥികളെ റോഡിലിറക്കിയത് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനവും കൃത്യവിലോപവുമാണെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.

7 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണമെന്ന് മലപ്പുറം ഡി.ഡി.ഇ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് മന്ത്രിമാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിന് പുറത്ത് റോഡിൽ നിർത്തിയത്.